Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 11

Når embedsmænd lovgiver (1. udg.)
Forfattere: Jørgen Albæk Jensen, Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Bjerre Mortensen og Helene Helboe Pedersen
Udgivelsesdato: 02. apr 2020
DJØF Forlag

Bemærk, at § 11 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 11, om det har en betydning.

Bekendtgørelsen om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

- Side 82 -

Senere, 3. april 2019, sender kontorchefen i Juridisk Kontor i departementet et knap firesiders notat om, hvordan den relevante bemyndigelsesbestemmelse i § 11 i folkeskoleloven skal fortolkes med henblik på spørgsmålet om, hvem der er omfattet af kravet om obligatorisk sprogprøve.

Læs på Jurabibliotek