14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Folkeskoleloven § 47

Lov om folkeskolen paragraf 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af folkeskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Regionsrådet har ansvaret for regionens undervisningstilbud, jf. § 20, stk. 3.

•••

Stk. 2 Regionsrådet har ansvaret for at tilpasse kapaciteten på og sammensætningen af regionens undervisningstilbud.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af regionens undervisningstilbud.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder rammeaftalen. Rammeaftalen offentliggøres på regionens og kommunernes hjemmesider.

•••

Stk. 5 Kommunalbestyrelserne i regionen er forpligtet til at samarbejde om at tilvejebringe de nødvendige tilbud inden for specialundervisningsområdet.

•••

Stk. 6 Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om rammeaftalen, herunder krav til aftalens indhold, tidsfrist for indgåelse af aftalen og koordinering af kapacitet og sammensætning af de regionale undervisningstilbud.

•••
profile photo
Profilside