14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Folkeskoleloven § 23

Lov om folkeskolen paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af folkeskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1887 af 01. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig.

•••

Stk. 2 Det påhviler kommunalbestyrelsen at indrette undervisning efter stk. 1 på de i kommunen beliggende sygehuse, hospitaler og andre institutioner, som modtager børn i alderen 6 -18 år, medmindre der på anden måde sørges for børnenes undervisning. Institutionen skal stille egnede lokaler til rådighed.

•••

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om undervisning efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside