14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Folkekirkeøkonomiloven § 11

Lov om folkekirkens økonomi paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af folkekirkeøkonomiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 95 af 29. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Af fællesfonden afholdes folkekirkens udgifter, for så vidt de ikke er omfattet af § 2, § 17 g, stk. 3-6, eller § 20, herunder:

  • 1) Løn, godtgørelse m.v. til præster og provster.

  • 2) Udgifter vedrørende stiftsadministrationerne, herunder pensioner til tidligere tjenestemandsansatte medarbejdere.

  • 3) Pensioner til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.

  • 4) Udgifter til folkekirkens fælles IT-løsninger.

  • 5) Tilskud efter kirkeministerens bestemmelse til hel eller delvis dækning af udgifter til uddannelse af ansatte i folkekirken og af personer, der ønsker sådan ansættelse.

  • 6) Tilskud efter kirkeministerens bestemmelse til hel eller delvis dækning af udgifter til særlige menigheder.

  • 7) Udgifter til revision af de lokale kirkelige kasser.

  • 8) Udligning, jf. § 13, stk. 1.

  • 9) Generelt tilskud, jf. § 13, stk. 2.

•••

Stk. 2 Af fællesfonden kan endvidere afholdes udgifter, der vedrører lokale kirkelige aktiviteter, herunder:

•••

Stk. 3 For udgifter efter stk. 2 kan fællesfonden efter kirkeministerens bestemmelse opkræve hel eller delvis refusion fra kirke- eller provstiudvalgskassen.

•••

Stk. 4 I refusion efter stk. 3 af skadesudgifter, jf. stk. 2, nr. 1, kan kirkeministeren beslutte at indregne en henlæggelse, dog således at den samlede henlæggelse ikke kan udgøre et større beløb end den gennemsnitlige årlige skadesudgift.

•••
profile photo
Profilside