14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fødevareloven § 59

Lov om fødevarer paragraf 59

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fødevareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 8 af 06. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§59 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan under større katastrofer, herunder krise eller krig, fastsætte de regler og træffe de bestemmelser, herunder afgørelser, der er nødvendige for at sikre den mest fordelagtige anvendelse af fødevarer, undgå forurening m.v. og sikre befolkningens forsyning med fødevarer. Ministeren kan herunder fastsætte regler eller træffe bestemmelser, herunder afgørelser, om fravigelse af de i loven fastsatte regler.

•••

Stk. 2 Såfremt de i medfør af stk. 1 fastsatte regler eller trufne bestemmelser medfører økonomisk tab for en virksomhed eller for en producent, er staten erstatningspligtig.

•••

Stk. 3 Erstatning ansættes i mangel af mindelig overenskomst i overensstemmelse med regler, der fastsættes af ministeren.

•••
profile photo
Profilside