14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fødevareloven § 53

Lov om fødevarer paragraf 53

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fødevareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 8 af 06. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§53 Tilsynsmyndigheden og personer, som er særligt bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til fødevarelovgivningen.

•••

Stk. 2 Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.

•••
profile photo
Profilside