Fiskeriloven § 63

Denne konsoliderede version af fiskeriloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fiskeri og fiskeopdræt

Lov nr. 281 af 12. maj 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 01. marts 2023,
som ændret ved lov nr. 333 af 09. april 2024

B. Udsætninger m.v.
§ 63

Udsætning eller omplantning af fisk samt æg og yngel heraf er ikke tilladt, medmindre

  • 1) den foretages i overensstemmelse med en plan, der er udarbejdet eller godkendt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri,

  • 2) ministerens særlige tilladelse foreligger eller

  • 3) der er afsagt kendelse herom af en landvæsensret.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om udsætning og opfiskning af fisk, yngel og æg til udsætning.