Fiskeriloven § 11

Denne konsoliderede version af fiskeriloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fiskeri og fiskeopdræt

Lov nr. 281 af 12. maj 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 01. marts 2023,
som ændret ved lov nr. 333 af 09. april 2024

A. Generelle bestemmelser
§ 11

Selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand må kun drives af

  • 1) erhvervsfiskere med A-status registreret efter § 14, stk. 1, eller efter tilladelse i henhold til § 21, stk. 1,

  • 2) bierhvervsfiskere registreret efter § 17, stk. 1, eller efter tilladelse i henhold til § 21, stk. 1,

  • 3) selskaber registreret efter § 16,

  • 4) partrederier, som opfylder betingelserne for at kunne eje et fiskerfartøj, jf. § 39, stk. 1,

  • 5) selvejende uddannelsesinstitutioner, der uddanner erhvervsfiskere, og som er godkendt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri i medfør af § 16 a, og

  • 6) frivillige kystfiskerforeninger, som har til formål at oplyse om lokalt kystfiskeri i medfør af § 16 b.

Stk. 2 Selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand må desuden drives

  • 1) i forbindelse med ålegårdsrettigheder og andre særlige fiskerirettigheder, jf. § 24, og

  • 2) af visse landbrugere, jf. § 25.

Stk. 3 Rekreativt fiskeri må udøves af

  • 1) lystfiskere, jf. § 26, og

  • 2) fritidsfiskere, jf. § 27.

Stk. 4 For fiskeriretten i ferskvand gælder reglerne i § 28.