14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Filmloven § 21

Lov om film paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af filmloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1354 af 04. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Den, der foreviser film offentligt, eller den, der erhvervsmæssigt sælger, udlejer eller på anden måde udbreder film offentligt i Danmark, har pligt til efter nærmere regler herom fastsat af kulturministeren at mærke eller på anden måde oplyse om films egnethed for børn og unge i overensstemmelse med Medierådet for Børn og Unges vurderinger herom.

•••

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter efter drøftelse med Medierådet nærmere regler om mærkning m.v. og kan herunder bestemme, at visse film skal mærkes m.v. uden rådets vurdering, og at visse film kan undtages fra mærkning m.v. Kulturministeren fastsætter endvidere regler om, at videogrammer skal mærkes efter regler om medietjenesteudbyderede m.fl.s mærkning af programmer, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v.

•••
profile photo
Profilside