14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Feriedagpengebekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om feriedagpenge paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af feriedagpengebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1265 af 28. August 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Hvis medlemmet på opgørelsestidspunktet, jf. § 9, stk. 5, samlet har optjent ret til feriebetaling efter ferieloven og feriedagpenge, der udgør mere end det maksimale hele antal dage med ret til ferie efter ferieloven og dage med feriedagpenge, jf. § 3, kan medlemmet få feriedagpenge, når pågældende har afholdt de optjente dage med feriebetaling efter ferieloven minus antallet af dage med feriedagpenge, jf. dog stk. 2, og §§ 16 og 17.

•••

Stk. 2 Hvis medlemmet kan dokumentere at have fået udbetalt feriebetaling efter ferielovens § 25 eller § 26, stk. 3, uden at have holdt ferien, anses pågældende for at have holdt det antal feriedage, der svarer til feriebetalingen.

•••

Stk. 3 Hvis medlemmet har overført ferie efter ferielovens kapitel 4 om overskydende ferie, indgår den overførte ferie i beregningen af feriedagpenge på opgørelsestidspunktet.

•••

Stk. 4 Førtidig udbetaling af feriemidler, jf. § 15a, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, har ikke betydning for retten til feriedagpenge.

•••
profile photo
Profilside