14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fehmern Bæltloven § 7

Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fehmern bæltloven og bygger på lov nr. 285 af 15. April 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Selskaberne, jf. § 5, kan optage lån og benytte andre finansielle instrumenter til finansiering af forberedelse, undersøgelse, projektering og andre nødvendige dispositioner vedrørende den faste forbindelse over Femern Bælt og land­an­læg­ge­ne i Danmark. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse.

•••

Stk. 2 Transportministeren kan indskyde en aktiekapital på op til 500 mio. kr. i det eller de fuldt statsejede selskaber, hvortil der i henhold til § 5 henlægges opgaver. Såfremt det eller de selskaber, hvortil der i henhold til § 5 henlægges opgaver, er datterselskaber af et allerede eksisterende fuldt statsejet selskab, kan dette allerede eksisterende selskab selv foretage indskud på op til 500 mio. kr. i disse datterselskaber.

•••

Stk. 3 Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag.

•••

Stk. 4 Finansministeren bemyndiges til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne, jf. § 5. Genudlånet må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

•••

Stk. 5 Den danske stat garanterer for de økonomiske forpligtelser, der følger af aktiviteterne nævnt i stk. 1, som udøves af selskaberne, jf. § 5.

•••
profile photo
Profilside