14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fehmern Bæltloven § 5

Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fehmern bæltloven og bygger på lov nr. 285 af 15. April 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Organisation
Transportministeren bemyndiges til at organisere forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og til at træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende de anlæg, der er nævnt i § 3, og de miljøvurderinger, der er nævnt i § 4, herunder ved at etablere selskaber, der direkte eller indirekte er fuldt ejet af staten, og til at henlægge opgaver til disse eller til eksisterende selskaber, der direkte eller indirekte er fuldt ejet af staten.

•••
profile photo
Profilside