14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Fehmern Bæltloven § 4

Uddrag fra forarbejderne til fehmern bæltloven § 4:

Til § 4
Den foreslåede bestemmelse indebærer, at transportministeren efter forhandling med miljøministeren skal udarbejde VVM-redegørelser for såvel den faste forbindelse som de danske landanlæg, herunder høring, samt andre nødvendige miljøvurderinger af hele projektet. Lovforslaget vil tillige opfylde kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.