14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fehmern Bæltloven § 18

Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fehmern bæltloven og bygger på lov nr. 285 af 15. April 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Transportministeren kan bemyndige selskaberne, jf. § 5, til at udøve ministerens beføjelser i denne lov.

•••

Stk. 2 Selskaberne, jf. § 5, vil kunne overlade opgaver vedrørende undersøgelses- og projekteringsarbejdet vedrørende tilhørende jernbanelandanlæg i Danmark, jf. § 3, stk. 2, herunder VVM-undersøgelser og andre relevante opgaver, til Trafikstyrelsen og Banedanmark.

•••

Stk. 3 Selskaberne, jf. § 5, vil kunne overlade opgaver vedrørende undersøgelses- og projekteringsarbejdet vedrørende tilhørende vejlandanlæg i Danmark, jf. § 3, stk. 3, herunder VVM-undersøgelser og andre relevante opgaver, til Vejdirektoratet.

•••

Stk. 4 Selskaberne, jf. § 5, vil kunne overlade opgaver vedrørende undersøgelses- og projekteringsarbejdet vedrørende den faste forbindelse med tilhørende landanlæg i Danmark, herunder VVM-undersøgelser og andre relevante opgaver, til institutioner under Miljøministeriet.

•••

Stk. 5 Transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der træffes efter denne lov, for så vidt bestemmelser herom ikke er fastsat i loven, herunder om klagefrister og om, at afgørelserne ikke kan påklages til transportministeren.

•••
profile photo
Profilside