14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fehmern Bæltloven § 15

Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fehmern bæltloven og bygger på lov nr. 285 af 15. April 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Adgang til undersøgelser
Transportministeren har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser af udendørs arealer med henblik på at foretage undersøgelse og projektering af de anlæg, der er nævnt i § 3.

•••

Stk. 2 Ejeren af arealet skal underrettes skriftligt senest 8 dage inden gennemførelsen af undersøgelsen m.v. efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Erstatning for skade, som måtte blive påført ejeren ved de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, ved taksation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

•••
profile photo
Profilside