14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fehmern Bæltloven § 14

Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fehmern bæltloven og bygger på lov nr. 285 af 15. April 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren forlods overtage en ejendom, der berøres særlig indgribende af projekteringen, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation, og ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.

•••

Stk. 2 Overtagelsessummen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

•••
profile photo
Profilside