14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Fehmern Bæltloven § 1

Uddrag fra forarbejderne til fehmern bæltloven § 1:

Til § 1
I § 1 foreslås det, at Folketinget meddeler samtykke til ratifikation af traktat af 3. september 2008 om en fast forbindelse over Femern Bælt mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland, herefter benævnt traktaten.For en gennemgang af traktatens enkelte bestemmelser henvises til afsnit 2.3.1. under de almindelige bemærkninger. Tr...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.