14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

FE-loven § 18

Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fe-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. november 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Tilsynets virksomhed er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen bortset fra lovens § 13.

•••

Stk. 2 Tilsynets virksomhed er undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6 , databeskyttelsesloven, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

•••
profile photo
Profilside