14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

FE-loven Kapitel 8

Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) kapitel 8

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af fe-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. november 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

FE-loven

Kapitel 8
1
Forarbejder

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§20 Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2 (Udelades)

§21 (Udeladt af redaktionen)

§22 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside