14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

FE-loven § 1

Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fe-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. November 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efterretningstjeneste. Denne efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenesten har til opgave at

  • 1) tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik,

  • 2) medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser og

  • 3) i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for danske enheder m.v. i udlandet.

•••

Stk. 2 Forsvarets Efterretningstjeneste er ansvarlig for at lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

•••

Stk. 3 Forsvarets Efterretningstjeneste er national it-sikkerhedsmyndighed, militær varslingstjeneste for internettrusler m.v. (MILCERT) og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT). Opgaver i medfør heraf er ikke omfattet af kapitel 2-7, men reguleres særskilt.

•••

Stk. 4 Forsvarets Efterretningstjeneste skal udføre øvrige opgaver, som efter gældende ret er henlagt til tjenesten.

•••

Stk. 5 Forsvarsministeren kan bestemme, at andre opgaver, der har sammenhæng med de i stk. 1-4 nævnte, henlægges til Forsvarets Efterretningstjeneste.

•••
profile photo
Profilside