14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Familieretshusloven § 39

Lov om Familieretshuset paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af familieretshusloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 766 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Afgørelse truffet af Familieretshuset indbringes efter anmodning fra en part for familieretten, jf. dog §§ 40 og 41. Afgørelse truffet af Familieretshuset kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

•••

Stk. 2 Anmodning om, at Familieretshuset indbringer en afgørelse for familieretten, indgives til Familieretshuset, der indbringer afgørelsen for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 13.

•••
profile photo
Profilside