14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Familieretshusloven § 38

Uddrag fra forarbejderne til familieretshusloven § 38:

Til § 38
Det fremgår af § 480, stk. 1, i retsplejeloven, at domme kan fuldbyrdes, når fuldbyrdelsesfristen er udløbet, medmindre dommen forinden er anket. Fuldbyrdelsesfristen er 14 dage efter dagen for dommens afsigelse, medmindre andet er bestemt i dommen. Efter praksis medregnes dagen for domsafsigelsen ikke i fuldbyrdelsesfristen, og derfor skal fulde 1...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.