14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Familieretshusloven § 34

Uddrag fra forarbejderne til familieretshusloven § 34:

Til § 34
Efter § 483 i retsplejeloven kan bestemmelser om forældremyndighed og samvær, jf. § 478, stk. 1, nr. 3, fuldbyrdes straks, medmindre andet er bestemt.Tilsvarende følger det af § 481, stk. 1, i retsplejeloven, at kendelser kan fuldbyrdes straks, medmindre andet er bestemt i kendelsen. Denne bestemmelse finder bl.a. anvendelse på midlertidige retsafg...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.