14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Familieretshusloven § 34

Lov om Familieretshuset paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af familieretshusloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 766 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Afgørelser truffet af Familieretshuset har virkning fra afgørelsestidspunktet, jf. dog stk. 2 og 3 og §§ 35-37.

•••

Stk. 2 Det kan i en afgørelse omfattet af stk. 1 bestemmes, at afgørelsen har virkning fra et senere tidspunkt.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for afgørelser om eksigibilitet efter § 3, stk. 2, i lov om Haagerkonventionen af 2007 eller efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt.

•••
profile photo
Profilside