14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fællesskabsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fællesskabsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 866 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Indsatte anbragt på særligt sikrede afdelinger
Hvis en indsat uden at være udelukket fra fællesskab efter straffuldbyrdelseslovens § 63 er anbragt på en særligt sikret afdeling, og det ikke er muligt at etablere fællesskab mellem den pågældende og andre indsatte, finder §§ 6-8 og § 10 i bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside