14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fællesskabsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fællesskabsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 866 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Indsatte har adgang til fællesskab med andre indsatte efter straffuldbyrdelseslovens § 33.

•••

Stk. 2 Straffuldbyrdelseslovens § 33, § 33 a og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter, der ikke er isolerede i medfør af retsplejeloven.

•••
profile photo
Profilside