14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Europaparlamentarikerloven § 1

lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af europa-parlamentet paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af europaparlamentarikerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 938 af 16. June 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Der tilkommer de danske medlemmer af Europa-Parlamentet et vederlag.

•••

Stk. 2 Vederlaget beregnes efter de til enhver tid i lov om valg til Folketinget fastsatte bestemmelser for grundvederlag til medlemmer af Folketinget.

•••

Stk. 3 Et medlem oppebærer vederlag fra dagen for valget eller, hvis vedkommende er indtrådt i anledning af et andet medlems død eller udtræden af Europa-Parlamentet, fra dagen efter, at det hidtidige medlem er afgået ved døden eller udtrådt af Europa-Parlamentet, og indtil udgangen af den måned, hvori medlemmet ophører at være medlem af Europa-Parlamentet.

•••

Stk. 4 Medlemmerne er forpligtet til at modtage det i stk. 1, jf. stk. 2 og 3, fastsatte vederlag.

•••
profile photo
Profilside