Lov om europæiske samarbejdsudvalg § 4

Denne konsoliderede version af lov om europæiske samarbejdsudvalg er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 371 af 22. maj 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 14. september 2018

§ 4

Ved en Fællesskabsvirksomhed forstås en virksomhed, der

  • 1) beskæftiger mindst 1.000 lønmodtagere i EU-landene og i EØS-landene og

  • 2) omfatter bedrifter i mindst to af de lande, som er nævnt i nr. 1, og

  • 3) beskæftiger mindst 150 lønmodtagere i hvert af mindst to af de lande, som er nævnt i nr. 1.