Lov om europæiske samarbejdsudvalg § 20

Denne konsoliderede version af lov om europæiske samarbejdsudvalg er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 371 af 22. maj 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 14. september 2018

Nedsættelse af og kompetence for europæiske samarbejdsudvalg
§ 20

Der nedsættes et europæisk samarbejdsudvalg efter reglerne i dette kapitel:

  • 1) Hvis den centrale ledelse og det særlige forhandlingsorgan beslutter det, eller

  • 2) hvis den centrale ledelse ikke har indledt forhandlinger senest seks måneder efter, at den i § 10 nævnte anmodning er indgivet, eller

  • 3) hvis parterne ikke kan nå til enighed om den i § 17 eller den i § 18 nævnte aftale i løbet af tre år fra tidspunktet for den oprindelige anmodning, og hvis det særlige forhandlingsorgan ikke forinden har truffet den beslutning, der er nævnt i § 15.