14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Ret til tidsbegrænset ophold i mere end 3 måneder Arbejdstagere, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteydere og arbejdssøgende
En unionsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, herunder tjenesteyder, her i landet, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1.

•••

Stk. 2 En unionsborger, der hidtil har været omfattet af stk. 1, men som ikke længere er erhvervsaktiv, bevarer sin status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende,

  • 1) hvis unionsborgeren er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke,

  • 2) hvis unionsborgeren er uforskyldt arbejdsløs efter at have haft lønnet beskæftigelse eller været selvstændig erhvervsdrivende i mere end 1 år, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende,

  • 3) hvis unionsborgeren er uforskyldt arbejdsløs efter udløbet af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt af mindre end 1 års varighed, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende,

  • 4) hvis unionsborgeren i løbet af de første 12 måneder uforskyldt har mistet sit arbejde eller uforskyldt ikke længere er selvstændig erhvervsdrivende, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende, eller

  • 5) hvis unionsborgeren enten påbegynder en erhvervsuddannelse med forbindelse til den pågældendes tidligere erhvervsmæssige beskæftigelse eller er uforskyldt arbejdsløs og påbegynder en hvilken som helst erhvervsuddannelse.

•••

Stk. 3 En unionsborger, der som uforskyldt arbejdsløs er omfattet af stk. 2, nr. 3 eller 4, bevarer sin status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i 6 måneder.

•••

Stk. 4 En unionsborger, der er rejst ind i landet for at søge beskæftigelse, har ret til ophold som arbejdssøgende ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1, så længe den pågældende aktivt søger arbejde og ikke bliver en urimelig byrde for det sociale system. Efter 6 måneders ophold som arbejdssøgende her i landet gælder retten til ophold, så længe det kan dokumenteres, at den pågældende vedblivende og aktivt søger arbejde og har reelle muligheder for at blive ansat, og så længe den pågældende ikke bliver en urimelig byrde for det sociale system.

•••
profile photo
Profilside