14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 41

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. oktober 2020.

•••

Stk. 2 Standardkoden omhandlet i § 26, stk. 2, og § 28, stk. 2, skal senest anvendes fra den 2. august 2021.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 318 af 27. marts 2019 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen), ophæves, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 § 3, stk. 1, nr. 4, om personer, der er beslægtet i ret opstigende linje, og § 34 om vurdering af tilstrækkelige midler finder ikke anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden den 1. april 2019. For sådanne ansøgninger gælder § 39, stk. 4, i Bekendtgørelse nr. 318 af 27. marts 2019, hvorved de hidtil gældende bestemmelser i § 2, stk. 1, nr. 4, § 22, stk. 4, 3. pkt., § 23, stk. 4, 3. pkt., § 26, stk. 5, 3. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., og § 27, stk. 2, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011, fortsat finder anvendelse.

•••
profile photo
Profilside