14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ved »familiemedlem« forstås i denne bekendtgørelse,

  • 1) en hovedpersons ægtefælle,

  • 2) direkte efterkommere under 21 år af en hovedperson eller af en hovedpersons ægtefælle,

  • 3) direkte efterkommere, der er fyldt 21 år, af en hovedperson eller af en hovedpersons ægtefælle, hvis de pågældende i det land, de ankommer fra, forsørges af hovedpersonen eller af hovedpersonens ægtefælle,

  • 4) personer, der er beslægtet i ret opstigende linje med en hovedperson eller med en hovedpersons ægtefælle, hvis de pågældende i det land, de ankommer fra, forsørges af hovedpersonen eller af hovedpersonens ægtefælle,

  • 5) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af hovedpersonen eller er optaget i dennes husstand, eller

  • 6) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer de pågældende.

•••

Stk. 2 Med »ægtefælle«, jf. stk. 1, nr. 1-4, sidestilles i denne bekendtgørelse følgende personer:

  • 1) En hovedpersons registrerede partner.

  • 2) En hovedpersons faste samlever, hvis der mellem parterne består en behørigt dokumenteret varig tilknytning, og forudsat at hvis hovedpersonen påtager sig et forsørgelsesansvar over for den pågældende i overensstemmelse med forsørgelsesansvaret for ægtefæller i dansk ret.

•••
profile photo
Profilside