14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 24

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Registreringsbevis til unionsborgere med ret til ophold som familiemedlemmer
Unionsborgere, der som familiemedlemmer har ret til tidsbegrænset ophold efter §§ 10 eller 12-15, skal med henblik på myndighedernes konstatering af denne ret ansøge om et registreringsbevis senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Unionsborgere med ret til ophold som familiemedlemmer til en arbejdssøgende unionsborger, jf. § 11, skal dog ikke ansøge om et registreringsbevis.

•••

Stk. 2 Registreringsbevis udstedes til unionsborgere, der som familiemedlemmer er omfattet af §§ 10 eller 12-15, og som til dokumentation herfor foreviser:

  • 1) Gyldigt identitetskort eller pas.

  • 2) Registreringsbevis eller opholdskort for den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager.

  • 3) Bevis for, at der består den relevante familiemæssige tilknytning til hovedpersonen.

  • 4) Hvis den pågældende er omfattet af et forsørgelseskrav som omhandlet i § 10, stk. 2, § 12, stk. 2, § 13, stk. 2, eller § 14, stk. 3, bevis for, at hovedpersonen råder over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmets underhold, således at de pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde. For et familiemedlem, som er omfattet af forsørgelseskravet i § 13, stk. 2, og som samtidig er omfattet af personkredsen i § 3, stk. 1, nr. 1, 2 eller 6, er det dog tilstrækkeligt, at hovedpersonen fremlægger en erklæring om at råde over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmets underhold.

  • 5) Hvis den pågældende er omfattet af personkredsen i § 3, stk. 1, nr. 6, bevis for, at alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer den pågældende.

•••

Stk. 3 Hvis unionsborgeren ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om et nyt registreringsbevis.

•••
profile photo
Profilside