14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Dokumentationskrav
Registreringsbevis udstedes til:

 • 1) En unionsborger, der som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af § 5, stk. 1, og som til dokumentation herfor foreviser:

  • a) Gyldigt identitetskort eller pas.

  • b) Bevis for at være arbejdstager her i landet, i form af en bekræftelse fra en arbejdsgiver eller et ansættelsesbrev, eller bevis for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet.

 • 2) En unionsborger, der som person med tilstrækkelige midler er omfattet af § 6, og som til dokumentation herfor foreviser:

  • a) Gyldigt identitetskort eller pas.

  • b) Bevis for at råde over tilstrækkelige midler til sit underhold, jf. § 34, således at den pågældende kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde.

 • 3) En unionsborger, der som studerende er omfattet af § 7, og som til dokumentation herfor foreviser:

  • a) Gyldigt identitetskort eller pas.

  • b) Bevis for at være tilmeldt en institution som nævnt i § 7, stk. 1.

  • c) Erklæring om eller bevis for at råde over tilstrækkelige midler til sit underhold, jf. § 34, således at den pågældende kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde.

 • 4) En unionsborger, der som udstationeret er omfattet af § 8, stk. 1, og som til dokumentation herfor foreviser:

  • a) Gyldigt identitetskort eller pas.

  • b) Dokumentation for at have fast beskæftigelse hos en tjenesteyder, der er etableret i EU, EØS eller Schweiz.

  • c) Dokumentation for sit arbejde her i landet.

•••
profile photo
Profilside