14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 22

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Registreringsbevis til unionsborgere med ret til ophold som hovedpersoner
Unionsborgere med ret til tidsbegrænset ophold efter denne bekendtgørelse skal med henblik på myndighedernes konstatering af denne ret ansøge om et registreringsbevis senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Arbejdssøgende unionsborgere, jf. § 5, stk. 4, skal dog ikke ansøge om et registreringsbevis.

•••

Stk. 2 Registreringsbeviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum. Hvis en unionsborger ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om et nyt registreringsbevis.

•••
profile photo
Profilside