14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Familiemedlemmer til udstationerede
Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en udstationeret unionsborger omfattet af § 8, stk. 1, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, i samme tidsrum som hovedpersonen.

•••

Stk. 2 Familiemedlemmer omfattet af definitionen i § 3, stk. 1, nr. 1-4, der ledsager eller slutter sig til en udstationeret tredjelandsstatsborger omfattet af § 8, stk. 2, har ret til ophold her i landet i samme tidsrum som hovedpersonen.

•••

Stk. 3 For familiemedlemmer omfattet af definitionen i § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, er opholdsret efter stk. 1 og 2, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at hovedpersonen råder over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmernes underhold, således at de pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde. Det samme gælder opholdsret efter stk. 1 for familiemedlemmer omfattet af definitionen i § 3, stk. 1, nr. 5.

•••
profile photo
Profilside