14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Familiemedlemmer til studerende
Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en unionsborger, der som studerende er omfattet af § 7, har en afledt ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, i samme tidsrum som hovedpersonen.

•••

Stk. 2 Opholdsret efter stk. 1 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at hovedpersonen råder over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmernes underhold, således at de pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde.

•••
profile photo
Profilside