14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Familiemedlemmer til arbejdssøgende
Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en unionsborger, der som arbejdssøgende er omfattet af § 5, stk. 4, har en afledt ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, i samme tidsrum som hovedpersonen, så længe de pågældende ikke bliver en urimelig byrde for det sociale system.

•••
profile photo
Profilside