14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erstatningsansvarsloven § 7

Lov om erstatningsansvar paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erstatningsansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Som årsløn regnes skadelidtes samlede erhvervsindtægt i det år, der går forud for datoen for skadens indtræden.

•••

Stk. 2 Årslønnen fastsættes dog efter et skøn, når særlige indtægts- eller ansættelsesforhold eller andre særlige forhold har gjort sig gældende. For en skadelidt, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, fastsættes årslønnen på baggrund af normalårslønnen i § 8, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn i medfør af 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside