14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Erstatningsansvarsloven § 15

Uddrag fra forarbejderne til erstatningsansvarsloven § 15:

Til § 15
Ifølge bestemmelsen reguleres de i § 3, § 4, stk. 1, § 7, stk. 3, og § 13, stk. 1, 2. pkt., nævnte belob årligt med samme procent, som ugelonnen for april kvartal er steget eller faldet i forhold til april kvartal 1983. Reguleringen har virkning fra den følgende 1. april. Ugelønnen beregnes som den af Danmarks Statistik offentliggjorte gennemsnitli...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.