14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Erstatningsansvarsloven § 5

Uddrag fra forarbejderne til erstatningsansvarsloven § 5:

Til § 5
Bestemmelsen fastslår i stk. 1, at skadelidte har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis en personskade, efter at skadelidtes helbredstilstand er blevet stationær, har medført varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Der er tale om et økonomisk kriterium. Den medicinske følge af skaden har ikke selvstæn...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.