14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erstatningsansvarsloven § 18

Lov om erstatningsansvar paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erstatningsansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. August 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Overdragelse af erstatnings- og godtgørelseskrav
Krav om erstatning og godtgørelse for personskade og krav om erstatning til den, der har mistet en forsørger, kan ikke overdrages, så længe kravet og dets størrelse ikke er anerkendt eller fastslået af domstolene.  1. pkt. finder ikke anvendelse på krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

•••
profile photo
Profilside