14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erstatningsansvarsloven § 13

Lov om erstatningsansvar paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erstatningsansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. August 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Erstatning til ægtefælle eller samlever
Erstatning for tab af forsørger til ægtefælle eller samlever udgør 30 pct. af den erstatning, som afdøde må antages at ville have opnået ved et fuldstændigt tab af erhvervsevnen, jf. §§ 5-8. Erstatningen udgør dog mindst 644.000 kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

•••

Stk. 2 Var forsørgeren fyldt 30 år, nedsættes erstatningen efter reglerne i § 9.

•••
profile photo
Profilside