14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erstatningsansvarsloven § 10

Lov om erstatningsansvar paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erstatningsansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. August 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Forelæggelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Såvel skadelidte som skadevolder kan indhente en udtalelse om spørgsmålet om fastsættelsen af méngraden og erhvervsevnetabet fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Udtalelsen skal så vidt muligt afgives inden 1 år og senest 2 år efter fremsættelsen af anmodningen om en udtalelse. Hvis den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når der foreligger særlige omstændigheder, afgive en midlertidig udtalelse. I så fald skal det af udtalelsen fremgå, at den er midlertidig.

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelse skal begrundes efter forvaltningslovens § 24.

•••

Stk. 3 Skadelidte og skadevolder har ret til aktindsigt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sag efter forvaltningslovens kapitel 4.

•••
profile photo
Profilside