14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsuddannelsesloven § 66t

Lov om erhvervsuddannelser paragraf 66t

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsuddannelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1868 af 28. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66t Skolen udbetaler en skoleydelse til elever og lærlinge, der deltager i fgu-baseret erhvervsuddannelse, dog ikke til elever og lærlinge, der modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, eller til elever og lærlinge, som modtager løn fra en arbejdsgiver på grundlag af en uddannelsesaftale, jf. § 66 r, stk. 3. Skoleydelsens størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

•••

Stk. 2 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling til skolerne af skoleydelse. De udgifter, der er forbundet med ordningen, herunder administrationsudgifter, afholdes af Børne- og Undervisningsministeriet.

•••

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om skoleydelsens opgørelse og udbetaling.

•••
profile photo
Profilside