14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervslejeloven § 68

Lov om leje af erhvervslokaler m.v. paragraf 68

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervslejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1218 af 11. October 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§68 Reglerne i § 61, stk. 2-6§ 63, stk. 2 og 3, og §§ 64 og 65 kan, for så vidt angår opsigelse fra udlejerens side, ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren, så længe udlejeren ikke har opsagt lejeren. Det samme gælder desuden reglerne i § 62, § 66 og § 67, stk. 1 og 2, for de i § 62 nævnte lejeforhold.

•••

Stk. 2 Lejeren kan ikke give afkald på sin ægtefælles ret efter § 60, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside