14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervslejeloven § 1

Lov om leje af erhvervslokaler m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervslejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1218 af 11. October 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven gælder for leje, herunder fremleje, af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse.

•••

Stk. 2 Omfatter en lejeaftale såvel lokaler, der er udlejet til beboelse, som lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, og er lokalerne beliggende i hver sin fysiske enhed, gælder §§9-13, 31 og 32 for de lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse.

•••

Stk. 3 Loven gælder for udlejning af almene boliger til virksomheder m.v. (juridiske personer) med henblik på videreudlejning til beboelse. Loven gælder ligeledes for udlejning af almene ældreboliger efter § 56 i lov om almene boliger m.v.

•••

Stk. 4 Loven gælder for udlejning af ustøttede private plejeboliger til kommunen eller regionen efter § 56, jf. § 143 r, i lov om almene boliger m.v. og udlejning af ældreboliger til kommunen efter § 17, stk. 4, i lov om boliger for ældre og personer med handicap.

•••

Stk. 5 Loven gælder, selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder med arbejde.

•••
profile photo
Profilside