14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsfondsloven § 95

Lov om erhvervsdrivende fonde paragraf 95

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§95 Anmeldelse af fusion og indsendelse af dokumenter
Erhvervsstyrelsen skal som registreringsmyndighed senest 4 uger efter underskrivelsen af den fælles fusionsredegørelse efter § 92 fra hver af de deltagende fonde have modtaget

  • 1) anmeldelse af fusionen,

  • 2) dokumentation for bestyrelsens beslutning om fusion, jf. § 91, stk. 4,

  • 3) fælles fusionsredegørelse, jf. § 92,

  • 4) eventuel mellembalance, jf. § 93,

  • 5) vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. § 94, og

  • 6) dateret vedtægt, hvis der som led i fusionen dannes en ny fond eller foretages vedtægtsændringer i den fortsættende fond.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen efter stk. 1 skal inkludere eventuelle konsekvensændringer i de registrerede oplysninger om fonden, for det tilfælde at fusionen tillades af fondsmyndigheden efter § 96.

•••
profile photo
Profilside