14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsfondsloven § 5

Lov om erhvervsdrivende fonde paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Erhvervsdrivende fondes navne
Erhvervsdrivende fonde skal i deres navn benytte ordet fond.

•••

Stk. 2 Betegnelsen erhvervsdrivende fond eller erhvervsfond eller forkortelsen ERF må kun benyttes af en fond, som er registreret eller anmeldt til registrering i overensstemmelse med § 12, stk. 1.

•••

Stk. 3 Navnet skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre fonde og virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, og må ikke være egnet til at vildlede. I navnet må der ikke uberettiget optages slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer fonden, eller noget, som kan forveksles hermed.

•••

Stk. 4 Fonde skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på fondens hjemmeside angive navn, hjemsted og cvr-nummer.

•••

Stk. 5 Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på binavne.

•••
profile photo
Profilside