14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsfondsloven § 24

Lov om erhvervsdrivende fonde paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Fondsmyndighed efter denne lov udøves af Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Ved overtrædelse af denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten kan fondsmyndigheden give ledelsen eller revisor påbud om at bringe forholdet i overensstemmelse med denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten.

•••

Stk. 3 Fondsmyndigheden kan forlange de oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af dens opgaver.

•••
profile photo
Profilside